Før du tager dit instrument i brug:

Inden du tager dit nye instrument i brug skal du sikre, at alle funktioner fungerer korrekt. Ved montering af slanger skal gevindet passe helt nøjagtigt ind i dit 1. trin.
BEMÆRK - Digitale manometre fungerer ikke korrekt sammen med en mekanisk reserve på flaskeventilen. Det er meget vigtigt, at du ikke benytter en reserve sammen med et digitalmanometer, medmindre det tydeligt er angivet i brugsanvisningen, at instrumentet er beregnet til det.

Klargøring af instrumentet inden dyk:

Digitale instrumenter skal altid startes inden du går i vandet, for at sikre korrekt funktion før dykket. Check at manometret viser korrekt tryk, ud fra hvad du forventer der skal være på flasken. Benytter du reserveventil, vil du se trykket ændrer sig, når du trækker vejret i din regulator. Trykket må ikke ændre sig, når du har trukket reserven eller benytter ventil uden reserve.
Læs brugsanvisningen til dit instrument grundigt, inden du dykker med det første gang.
De fleste computere nulstiller trykket (dybdemåleren), når de tændes. Derfor skal du altid tænde din computer og checke, at den fungerer korrekt, inden du går i vandet.

Brug af instrumentet:

Du skal med jævne mellemrum checke dit instrument for at sikre det fungerer korrekt samt aflæse visningen. Er du i tvivl om korrekt visning eller viser dit instrument andet end din makkers, skal du afbryde dykket og få instrumentet efterset ved en autoriseret forhandler.
Dykker du og din makker efter computer skal I altid benytte resterende dyktid uden deko fra den mest konservative computer.

Rengøring og opbevaring:

Skyl instrumentet i ferskvand og aftør det for overskydende vand for at forhindre kalkaflejringer.
Benyt aldrig sprit eller andre rengøringsmidler til rengøring. Instrumentet, eventuelle slanger og o-ringe bør smøres jævnligt med silikone.
Instrumenter skal opbevares et tørt køligt sted med eventuelle slanger oprullet uden knæk.
Opbevar aldrig instrumenter i nærheden af en varmekilde eller i direkte sollys.
Ved det årlige eftersyn, af et autoriseret serviceværksted, bør instrumenter kontrolleres og eventuelt justeres.

Gode råd:

Slangebeskytter forlænger levetiden betragteligt på alle slanger. Medbring altid digitalinstrumenter i kabinen og tænd aldrig instrumentet, når du flyver. Undgå mobiltelefon eller andre elektroniske sendere, når instrumentet er tændt.

Få tilbud og nyheder før din nabo!