Innan du använder ditt instrument:

Innan du använder ditt nya instrument, se till att alla funktioner fungerar korrekt. När du installerar slangar måste gängan passa exakt i ditt första steg.
OBS - Digitala tryckmätare fungerar inte korrekt med en mekanisk reserv på cylinderventilen. Det är mycket viktigt att du inte använder en reservdel med digital tryckmätare, såvida det inte tydligt framgår av bruksanvisningen att instrumentet är avsett för det.

Förbereda instrumentet före dykning:

Digitala instrument måste alltid startas innan de går i vattnet för att säkerställa korrekt funktion före dyket. Kontrollera att manometern visar rätt tryck, baserat på vad du förväntar dig att stå på flaskan. Om du använder en reservventil kommer du att se tryckförändringen när du andas in i din regulator. Trycket får inte ändras när du har tagit ut reserv eller använder en ventil utan reserv.
Läs bruksanvisningen för ditt instrument noggrant innan du dyker med det för första gången.
De flesta datorer återställer trycket (djupmätaren) när de slås på. Därför måste du alltid slå på din dator och kontrollera att den fungerar som den ska innan du går i vattnet.

Använda instrumentet:

Du måste kontrollera ditt instrument med jämna mellanrum för att säkerställa att det fungerar korrekt och läsa av displayen. Om du är osäker på rätt display eller om ditt instrument visar något annat än din partners, måste du stoppa dyket och låta en auktoriserad återförsäljare kontrollera instrumentet.
Om du och din partner dyker med dator måste ni alltid använda den återstående dyktiden utan deco från den mest konservativa datorn.

Rengöring och förvaring:

Skölj instrumentet i färskt vatten och torka bort överflödigt vatten för att förhindra kalkavlagringar.
Använd aldrig alkohol eller andra rengöringsmedel för rengöring. Instrumentet, eventuella slangar och o-ringar bör smörjas regelbundet med silikon.
Instrumenten måste förvaras på en torr, sval plats med eventuella slangar ihoprullade utan veck.
Förvara aldrig instrument nära en värmekälla eller i direkt solljus.
Vid den årliga inspektionen av auktoriserad serviceverkstad bör instrument kontrolleras och eventuellt justeras.

Tips:

Slangskydd förlänger livslängden avsevärt på alla slangar. Bär alltid digitala instrument i kabinen och slå aldrig på instrumentet när du flyger. Undvik mobiltelefoner eller andra elektroniska sändare när instrumentet är påslaget.

Få erbjudanden och nyheter före din granne!