SCUBA Directs personuppgiftspolicy.

1. Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till dig i en eller annan utsträckning. När du handlar på SCUBA Direct samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådan information. Detta händer t.ex. av allmänt tillgång till innehåll på webbplatsen om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar, registrerar dig med ett konto eller gör ett köp. På SCUBA Direct vill vi ha öppenhet och transparens kring hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi har därför tagit fram denna policy som förklarar hur dina personuppgifter behandlas och dina val angående dina uppgifter och hur du kontaktar oss.

2. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

SCUBA Direct är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

SCUBA Direct ApS
Niels Ebbesen Vej 26
1911 Frederiksberg C.
Tel. 3082 0632
E-post: info@scubadirect.dk
CVR ApS 32440703

3. Syfte och användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att registrera och behandla dina köp och betalningar, identifiera dig som användare och kunna leverera de tjänster du efterfrågat, som t.ex. för att få ett erbjudande eller ett nyhetsbrev.

Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll för att kunna rikta in våra annonser, vilket kommer att ha störst sannolikhet att vara relevant för dig.

4. Personuppgifter vid köp av varor

När du handlar på SCUBA Direct samlar vi in ​​en mängd information om dig. Vi samlar och behandlar vanligtvis följande information: namn, adressinformation, e-postadress och annan nödvändig kontaktinformation samt vilka produkter du köper. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi lagrar information under en period av fem år från ditt senaste köp, i enlighet med bokföringslagstiftningen.

5. Nyhetsbrev

Om du har gett ditt samtycke till att SCUBA Direct skickar nyhetsbrev till dig kommer vi att använda ditt namn och din e-postadress för att skicka dem. I så fall lagrar vi informationen om dig tills du avregistrerar dig från att få nyhetsbrevet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Detta görs antingen genom att klicka på avregistrera nyhetsbrevet i mejlet eller genom att skicka ett mejl till info@scubadirect.dk

6. Cookies

Vi samlar in information via våra cookies. Se mer om detta i vår cookiepolicy som du hittar här .

Vi samlar in de personuppgifter vi samlar in genom vår användning av cookies för att driva vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss till dig, för att kunna anpassa vårt innehåll på SCUBA Direct.dk specifikt för dig och för att kunna optimera SCUBA Direct.dk

7. Period för lagring och radering

Personuppgifter behandlas under den tidsperiod som lagen tillåter, varefter vi på ett säkert sätt raderar dina personuppgifter. Samma personuppgifter kan dock lagras på flera olika platser, för olika ändamål. Det innebär att vi kan radera information från ett system när det inte längre behövs, medan uppgifterna kan fortsätta att lagras i ett annat system om syftet är nödvändigt för en laglig behandlingsgrunds skull. Vi kommer självklart att lagra dina personuppgifter så länge vi är skyldiga att göra det enligt lagstiftning, till exempel bokföringslagstiftning.

8. Insikt i behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. I vissa fall har du rätt att rätta och uppdatera information som är uppenbart och objektivt felaktig eller vilseledande. I vissa fall har du rätt att radera de personuppgifter som SCUBA Direct inte är lagligt skyldig att lagra. Om du inte kan korrigera dem själv, eller om du har andra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, skriv till oss på info@scubadirect.dk

9. Klagomål om behandling av personuppgifter

Du har möjlighet att klaga på vår behandling av dina personuppgifter om vi inte ger dig rätt till dina invändningar. Klagomålet ska skickas till Dataskyddsmyndigheten. Se mer på www.datatilsynet.dk

10. Ändring av vår personuppgiftspolicy

Vid väsentliga ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på vår webbplats.

Reviderad januari 2021

Få erbjudanden och nyheter före din granne!