Val av regulator:

Du bör alltid välja en regulator efter vilken typ av dykning du ska göra. Alla regulatorer måste vara CE-godkända. När du dyker i nordiska vatten måste du se till att din regulator är godkänd för kallvatten. Din första etapp bör vara balanserad för att säkerställa mest och enklast möjliga lufttillförsel under hela dyket. Det finns 2 typer av kopplingar för det första steget. Om du vill använda din regulator för 300 Bar kan du endast använda en DIN-koppling. INT, hanger eller Yoke koppling är samma namn för samma typ av koppling, som är den mest använda utanför Skandinavien.
När du väljer regulator är det viktigaste att du väljer en regulator som kan se till att du luftar i rikliga mängder, oavsett djup och belastning på regulatorn.

Innan du använder din regulator:

Innan du tar din nya regulator i bruk, se till att alla slangar är korrekt monterade. Montera din regulator på en flaska och kontrollera att den fungerar perfekt. Om det andra steget är att justera, bekanta dig med funktionen för justeringen och ställ in regulatorn på bästa funktion. Vid montering av slangar måste gängan passa exakt.
Läs bruksanvisningen för din regulator noggrant innan ditt första dyk.

Förbereda regulatorn före dykning:

Sätt 1:a steget på flaskan så att du får ditt 2:a steg över höger axel. Öppna försiktigt mot luften för att undvika en snabb ökning av trycket i slangarna. Om det behövs, tryck på 2:a stegets rensningsknapp samtidigt som du öppnar luften. Kontrollera ditt flasktryck och andas in både din huvudregulator och bläckfisken.
KOM IHÅG innan du andas in det andra steget och bläckfisken, att rensa dem för att ta bort eventuella insekter eller orenheter.
Om luften smakar eller luktar får du aldrig använda den. Om regulatorn inte ger all luft du behöver måste du lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad.

Använda regulatorn:

Undvik att spara luft vid dykning. Om du har huvudvärk efter ett dyk och luften är OK beror det vanligtvis på att du har försökt spara luft genom att "hoppa över" eller hålla andan mellan varje andetag. Om det andra steget kan justeras måste det justeras för att ge luft så enkelt som möjligt för att spara energi och säkerställa tillräcklig lufttillförsel.
Om ditt första steg fryser, stäng luften och värm upp den. Eventuell is måste smältas innan man applicerar tryck igen. Om det finns fuktig luft i flaskan är risken för frysning stor. Vid vinterdykning måste särskilda försiktighetsåtgärder följas strikt för att minska risken för frysning och fritt flöde på regulatorn.

Rengöring och förvaring:

Skölj regulatorn i färskt vatten och torka av överflödigt vatten för att förhindra kalkavlagringar. Kom ihåg att dammskyddet alltid måste monteras på ditt första steg innan du sköljer det. Aktivera endast 2:a stegets rensningsknapp när det finns tryck på regulatorn.
Lämna aldrig regulatorn nedsänkt i vatten. Använd aldrig alkohol eller andra rengöringsmedel för rengöring. Slangar och o-ringar bör smörjas regelbundet med silikon.
Regulatorn ska förvaras på en torr, sval plats med slangarna upprullade utan veck. Förvara aldrig regulatorn nära en värmekälla eller i direkt solljus.
Oavsett hur lite din regulator används måste den inspekteras årligen av en auktoriserad serviceverkstad. Läs regulatorns manual noggrant för ytterligare information om underhåll, service och reparation av din regulator.

Tips:

Var alltid helt säker på att din utrustning endast inspekteras av personal som är utbildad och auktoriserad för din typ av regulator – Om serviceteknikern eller verkstaden inte är auktoriserad kan du inte vara säker på korrekt reparation och utbyte av defekta delar.
Slangskydd förlänger livslängden avsevärt på alla slangar.
Om din regulator har DIN-koppling är det bra att ta med en hängare/INT-adapter när du reser utomlands.

Få erbjudanden och nyheter före din granne!